Comparteix:

Climent Molins

Climent Molins és enginyer de camins, canals i ports (1991) per l’Escola de Camins i doctor enginyer de camins i Premi Extraordinari de Doctorat de la UPC (1996). Va desenvolupar activitat professional en el camp de l’enginyeria estructural des de 1996 fins a 2004, moment en què es va incorporar a temps complet al Departament d’Enginyeria de la Construcció, actualment Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental (DECA). Actualment és catedràtic d’universitat vinculat a l’Escola de Camins de Barcelona. També ha estat vinculat a l’EETAC.

Com a investigador forma part del grup de recerca ATEM (Anàlisi i Tecnologia d’Estructures i Materials), del qual és coordinador. És autor o coautor de més de 50 articles en revistes indexades i més de 150 publicacions en congressos. Ha dirigit 12 tesis doctorals i és inventor de 5 patents. Ha estat investigador principal (IP) en projectes competitius estatals i europeus. Actualment, és IP a la UPC del projecte CoReWind, del programa H2020 de la Unió Europea. El 2012 li va ser atorgada la David Parkin Visiting Professorship de la Universitat de Bath (Regne Unit).

És editor associat de la revista Materials & Structures i membre de diverses associacions cientificotècniques, com ara la IABSE (International Association for Bridge and Structural Engineering), la RILEM (International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and Structures), etc.

En l’àmbit de la gestió, ha estat secretari acadèmic de l’Escola de Camins (2007-2012 i 2016-2020), sotsdirector de Relacions Institucionals de l’Escola de Camins (2012-2016) i coordinador de la secció de Tecnologia d’Estructures, Materials i Construcció del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental (2016-2021).

Keywords
membre