Comparteix:

Elena Fernández Salas

Elena fernández Salas

Arquitecte i Doctor per l'Escola Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB-UPC).

La seva trajectòria acadèmica i investigadora en la ETSAB s'ha consolidat al llarg de gairebé vint anys de trajectòria amb experiències docents complementàries a l'Escola Superior d'Arquitectura de la Universitat Internacional de Catalunya, l'Escola EINA de la Universitat Autònoma de Catalunya i la Fundació UPC.

Des del 1995 al 2005 va ser secretària de la Junta ARQ-INFAD, associació responsable, entre altres activitats culturals, de l'organització dels Premis FAD d'Arquitectura i Urbanisme i els Premis Habitácola, dirigits a les escoles d'Arquitectura i Disseny. L'experiència en gestió adquirida en aquesta etapa es va consolidar en àmbits acadèmics a través d'ostentar els següents càrrecs: Secretària del Departament de Projectes Arquitectònics de la UPC (2000-2012), Subdirectora del Departament de Projectes Arquitectònics de la UPC (2012-2017) i Subdirectora de l'Escola Superior d'Arquitectura de Barcelona (2017-2021). Durant aquest últim càrrec va promoure diferents projectes orientats a fomentar vincles entre el teixit empresarial i la universitat, a fi de generar convenis que ajudessin a industrialitzar els processos constructius des de l'òptica sostenible. Aquesta labor la continua desenvolupant com a membre del Grup de Recerca ARIENS (Arquitectura, Indústria, Enginyeria i Societat Sostenible).

En l'actualitat és Professora Coordinadora de les assignatures Projectes V-VI, del Departament de Projectes Arquitectònics de la UPC i Coordinadora de la Línia Projecte, Procés i Programació del Màster MBArch.